Torfaen

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Uwch Ecolegydd CBS Torfaen Steve Williams

Ecolegydd CBS Torfaen Kris Roberts

Ceir manylion y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yma.

 

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Adar Chris Jones Gwent Ornithological Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Glöynnod Byw a Gwyfynod Mawr Martin Anthoney Butterfly Conservation

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gwyfynod Bach a Bryoffyt Sam Bosanquet

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gweision y Neidr Ian Smith British Dragonfly Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Mamaliaid Jan Kinchington The Mammal Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Orthoptera Steve Williams

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Planhigion Trevor Evans BSBI

Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gwent Matthew Harris ARG-UK

Grŵp Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn De Cymru Mike Kilner / Mark Winder

Grŵp Ffwng Gwent Sheila a George Spence

Grŵp Moch Daear Steve Clark

Grŵp Ystlumod y Cymoedd Richard Dodd Bat Conservation Trust

 

Os oes angen manylion cysylltu arnoch, gallwn eu rhoi i chi yn syth. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

 

 

Dychwelyd i Enwau Cyswllt a Dolenni

Dychwelyd i Cofnodi Bioleg