Casnewydd

 

Cyngor Dinas Casnewydd

Rheolwr Cefn Gwlad Cyngor Dinas Casnewydd Joanne Gossage

Swyddog Ecoleg Cyngor Dinas Casnewydd Sinead Lynch

Swyddog Bioamrywiaeth Cyngor Dinas Casnewydd Katie Godfrey

Swyddog Bioamrywiaeth mewn Ysgolion Cyngor Dinas Casnewydd Natalie Waller

 

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Adar Chris Jones Gwent Ornithological Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Glöynnod Byw a Gwyfynod Mawr Martin Anthoney Butterfly Conservation

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gwyfynod Bach a Bryoffyt Sam Bosanquet

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gweision y Neidr Ian Smith British Dragonfly Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Mamaliaid Jan Kinchington The Mammal Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Orthoptera Steve Williams

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Planhigion Trevor Evans BSBI

Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gwent Matthew Harris ARG-UK

Grŵp Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn De Cymru Mike Kilner / Mark Winder

Grŵp Ffwng Gwent Sheila a George Spence

Grŵp Moch Daear Steve Clark

Grŵp Ystlumod Gwent Ellen Kershaw Bat Conservation Trust

Wildlife in Newport Group (WING) - Roger James

Os oes angen manylion cysylltu arnoch, gallwn eu rhoi i chi yn syth. Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

 

 

Dychwelyd i Enwau Cyswllt a Dolenni

Dychwelyd i Cofnodi Bioleg