Sir Fynwy

 

Cyngor Sir Fynwy

Ecolegydd Cyngor Sir Fynwy Matthew Lewis

Swyddog Bioamrywiaeth ac Ecoleg Cyngor Sir Fynwy Kate Stinchcombe, Danielle Fry

Ceir manylion y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yma.

 

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Adar Chris Jones Gwent Ornithological Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Glöynnod Byw a Gwyfynod Mawr Martin Anthoney Butterfly Conservation

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gwyfynod Bach a Bryoffyt Sam Bosanquet

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Gweision y Neidr Ian Smith British Dragonfly Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Mamaliaid Jan Kinchington The Mammal Society

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Orthoptera Steve Williams

Is-Gofnodwr Sirol 35 - Planhigion Trevor Evans BSBI

Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid Gwent Matthew Harris ARG-UK

Grŵp Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn De Cymru Mike Kilner / Mark Winder

Grŵp Ffwng Gwent Sheila a George Spence

Grŵp Moch Daear Steve Clark

Grŵp Ystlumod Gwent Ellen Kershaw Bat Conservation Trust

Monmouth Bat Group Helen Dodds Bat Conservation Trust

 

Os oes angen manylion cysylltu arnoch, gallwn eu rhoi i chi yn syth. Cysylltwch â ni os | gwelwch yn dda.

 

 

Dychwelyd i Enwau Cyswllt a Dolenni

Dychwelyd i Cofnodi Bioleg