Merthyr Tudful

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Swyddog Cefn Gwlad CBS Merthyr Tudful Rolf Brown

Swyddog Bioamrywiaeth CBS Merthyr Tudful Carys Solman

Ceir manylion y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yma.

 

Is-Gofnodwr Sirol 41 (Dwyrain) - Adar David Gilmore Glamorgan Bird Club

Is-Gofnodwr Sirol 41 (Dwyrain) - Lepidoptera David Slade Glamorgan Moth Recording Group, Butterfly Conservation

Is-Gofnodwr Sirol 41 (Dwyrain) - Planhigion Julian Woodman BSBI

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Bryoffyt Roy Perry British Bryological Society

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Chwilod Steve Bolchover

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Gweision y Neidr Mike Powell British Dragonfly Society

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Orthoptera Greg Jones

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Mamaliaid Dr Dan Forman The Mammal Society

Grŵp Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn De Cymru Mike Kilner / Mark Winder

Is-Gofnodwr Sirol 41 - Amffibiaid ac Ymlusgiaid Mark Barber Grŵp Amffibiaid ac Ymlusgiaid De a Gorllewin Cymru | ARG-UK

Grŵp Ystlumod y Cymoedd Richard Dodd Bat Conservation Trust

 

Os oes angen manylion cysylltu arnoch, gallwn eu rhoi i chi yn syth. Cysylltwch â ni os | gwelwch yn dda.

 

 

Dychwelyd i Enwau Cyswllt a Dolenni

Dychwelyd i Cofnodi Bioleg