Enwau Cyswllt a Dolenni

SEWBReC, 13 St Andrews Crescent, Caerdydd, CF10 3DB

Ffôn: 029 2064 1110
Ffacs: 029 2038 7354

info at sewbrec dot org dot uk

Rhif cofrestredig y cwmni: 4961522

 

Map rhyngweithiol o gysylltiadau lleol

Mae'r map hwn yn cynnwys dolen i fanylion cyswllt awdurdodau lleol yn yr ardal rydym yn ymdrin â hi, a Chanolfannau Cofnodi Lleol cyfagos yng Nghymru a Lloegr. Gallwch glicio ar bob ardal i ddangos rhestr o'r cysylltiadau lleol sy'n ymwneud â chofnodi biolegol yn yr ardal honno.

 

 

Dolenni i Gyrff sy'n Bartneriaid i ni

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Comisiwn Coedwigaeth Cymru

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Adran Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru (Awdurdod Datblygu Cymru gynt)

Awdurdod Cefnffyrdd De Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Cyngor Bro Morgannwg

Ymddiriedolaeth Natur Gwent

 

Mwy o ddolenni...

Canolfannau Cofnodion Lleol Cymru

System Gofnodi Gweithgarwch Bioamrywiol

Ffederasiwn Cenedlaethol Cofnodi Biolegol

Amgueddfa Cymru

Natur Cymru - Nature of Wales

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru